Home > 2024/04 – Guadalajara, Mexico, Yu-Gi-Oh! Championship Series > YCS Guadalajara, Mexico: Final Match

YCS Guadalajara, Mexico: Final Match

April 14th, 2024

Good luck to both Duelists!

TablePlayer 1vs.Player 2
1Rodrigo Fernandez Galicia (Kashtira Snake-Eye)vs.Cristian Rafael Urena (Snake-Eye)